Acil Servis

Acil servis, hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları tarafından acil tıbbi yardım gerektiren hastalara hizmet vermek üzere kurulan bir sağlık birimidir. Acil servisler, hastanın şikayeti ve sağlık durumunun aciliyetine göre çeşitli birimlere ayrılarak faaliyet gösterir. 1960’lı yıllardan itibaren acil servislerdeki yoğunluğun artmasıyla birlikte, bu birim 3 gruba ayrılarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu gruplar hastanın taşıdığı belirtilere göre sınıflandırılmakta olup şu şekilde ayrılmaktadır.

Kırmızı Alan
Bu grup, öncelikli acil hastaları kapsar. Kırmızı alan birimi, hayati tehlike taşıyan ağır yaralanmalar veya ciddi hastalıklar geçiren hastalarla ilgilenir. Kırmızı alana dahil edilen hastalar en acil durumu gerektiren sınıfa aittir. Kalp krizi belirtileri, ciddi solunum sorunları, kesici-delici alet yaralanmaları ve çoklu travma gibi durumlar kırmızı alan biriminde müdahale gerektiren durumları içerir. Ambulansla getirilen hastalar da bu gruba dahil edilir.

Sarı Alan
Kişinin bir kaza, travma vb. sonucunda vücudunda kalıcı hasar riski taşıdığı durumlarda sarı alan birimi devreye girer. Sarı alana yönlendirilen hastalar, müdahale öncesinde bir süre bekleyebilirler.

Yeşil Alan
Hafif yaralanma ve hastalıklarda hizmet veren yeşil alan birimi, hastaların aciliyet durumunu sarı ve kırmızı alandakilere göre daha düşük olarak değerlendirir. Bu nedenle, yeşil alandaki hastalar özellikle kalabalık hastanelerde uzun süre bekleyebilirler. Hastaların triyaj işlemi tamamlandıktan sonra ilgili birimde müdahale yapılır.

Acil Servis Hangi Hastalıklara Bakar?
Acil servis, hafif hastalıklardan ağır hastalık ve yaralanmalara kadar geniş bir yelpazede hizmet verir. Solunum sıkıntısından kulak ağrısına, kanamadan boğaz ağrısına kadar pek çok sağlık sorunu ile ilgilenir. Acil servis kapsamında müdahale edilen hastalıklar, triyaj kategorilerinin tanımına göre değişmektedir.

Scroll to Top
Scroll to Top