Kardiyoloji

Kardiyoloji, kalp ve damar sistemi ile ilgilenen tıbbi bir uzmanlık dalıdır. Kardiyologlar, kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili teşhis, tedavi ve önleme konularında uzmanlaşmış doktorlardır.

 1. Kardiyovasküler Muayene:

  • Kardiyologlar, hastaların kardiyovasküler sistemini (kalp ve damar sistemini) muayene ederler.
  • Nabız, kan basıncı, kalp atışları gibi vital bulguları değerlendirirler.
 2. Elektrokardiyografi (EKG):

  • Kalp ritmi ve aktivitesini ölçen elektrokardiyografi (EKG) testlerini yorumlarlar.
  • EKG, kalp ritim bozuklukları, kalp krizi veya diğer kalp sorunlarının teşhisi için kullanılır.
 3. Ekokardiyografi:

  • Kalbin ultrasonografi ile görüntülenmesini sağlayan ekokardiyografi testlerini gerçekleştirirler.
  • Kalp kapakları, kalp odacıkları ve kalp kasının fonksiyonu hakkında bilgi sağlar.
 4. Stres Testi:

  • Fiziksel aktivite sırasında kalp ritmi ve performansını değerlendiren stres testlerini uygularlar.
  • Egzersiz stres testi veya ilaçla provokasyon testi gibi yöntemler kullanılır.
 5. Kardiyak Kateterizasyon:

  • Kalp damarlarını incelemek ve anjiyografi yapmak için kardiyak kateterizasyon işlemlerini gerçekleştirirler.
  • Koroner arter hastalığı gibi durumların tanısında ve tedavisinde kullanılır.
 6. Holter Monitörizasyonu:

  • Kalp ritmini 24 saat veya daha uzun süre boyunca izleyen Holter monitörizasyon testlerini değerlendirirler.
  • Ritim bozuklukları ve kalp atışlarının sürekli izlenmesini sağlar.
 7. Kalp Yetmezliği Tedavisi:

  • Kalp yetmezliği teşhisi konulmuş hastalara tedavi planları oluştururlar.
  • İlaç tedavileri, yaşam tarzı değişiklikleri ve gerekirse kalp transplantasyonu gibi seçenekleri değerlendirirler.
 8. Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon) Yönetimi:

  • Hipertansiyon hastalarının takibi ve yönetimi konusunda uzmanlaşırlar.
  • Tansiyon ilaçları, yaşam tarzı değişiklikleri ve diğer tedavi seçeneklerini değerlendirirler.
 9. Kalp Ritim Bozuklukları:

  • Aritmi, bradikardi, taşikardi gibi kalp ritim bozukluklarının teşhisi ve yönetimiyle ilgilenirler.
  • Elektrofizyoloji incelemeleri ve kalp pili (pacemaker) implantasyonu gibi tedavileri gerçekleştirirler.
 10. Kardiyak Rehabilitasyon:

  • Kalp hastalarının fiziksel rehabilitasyon ve yaşam tarzı değişiklikleri konusunda yönlendirilmesini sağlarlar.
  • Kalp rehabilitasyon programlarına katılımı değerlendirir ve yönlendirirler.
 11. Kardiyovasküler Cerrahi İşbirliği:

  • Kalp cerrahları ile işbirliği yaparak kalp cerrahisi gerektiren durumları değerlendirirler.
  • Kalp kapak replasmanı, bypass cerrahisi gibi cerrahi prosedürleri yönlendirirler.
 12. Kardiyovasküler Hastalık Önleme:

  • Kalp hastalıklarını önlemek amacıyla hastalara sağlıklı yaşam tarzı önerileri ve koruyucu tedbirler sunarlar.
  • Risk faktörlerini değerlendirir ve önleyici stratejiler geliştirirler.
Scroll to Top
Scroll to Top