Nöroloji

Nöroloji, sinir sistemi hastalıklarıyla ilgilenen tıbbi bir uzmanlık dalıdır. Nörologlar, beyin, omurilik, periferik sinirler ve kaslar gibi sinir sistemi üzerindeki sorunları teşhis eder ve tedavi ederler.

 1. Baş Ağrıları ve Migren:

  • Nörologlar, sık baş ağrıları, migren ve diğer baş ağrısı türlerinin teşhisi ve yönetimi konusunda uzmanlaşmıştır.
  • Baş ağrısı tetikleyicilerini belirlemek ve etkili tedavi planları oluşturmak görevleri arasındadır.
 2. Epilepsi ve Nöbet Bozuklukları:

  • Epilepsi tanısı konmuş hastaların izlenmesi ve antiepileptik ilaç tedavilerinin düzenlenmesi nörologların sorumlulukları arasındadır.
  • Nöbet bozukluklarına yönelik teşhis, tedavi ve takip işlemlerini gerçekleştirirler.
 3. İnme (Stroke):

  • İnme geçiren hastaların acil tedavisi, rehabilitasyon süreci ve inme riskini azaltmaya yönelik önlemler nörologların ilgi alanına girer.
  • İnme teşhisi ve tedavisi konusunda uzmanlaşmışlardır.
 4. Nörolojik Muayene ve Görüntüleme Çalışmaları:

  • Nörolojik muayene yaparak hastanın sinir sistemi fonksiyonlarını değerlendirirler.
  • Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme yöntemlerini kullanarak teşhis süreçlerine katkı sağlarlar.
 5. Nöromüsküler Hastalıklar:

  • Sinir ve kas sistemi arasındaki bozuklukları teşhis eder ve tedavi ederler.
  • Miyasteni gravis, ALS (Amyotrofik lateral skleroz), Charcot-Marie-Tooth hastalığı gibi nöromüsküler hastalıklara odaklanırlar.
 6. Nörodejeneratif Hastalıklar:

  • Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve Huntington hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkların teşhis ve tedavisi konusunda uzmanlaşmışlardır.
  • Bu hastalıkların ilerlemesini yavaşlatmaya veya semptomları hafifletmeye yönelik tedavi planları oluştururlar.
 7. Nöroimmünoloji:

  • Multiple skleroz (MS) gibi otoimmün nörolojik hastalıkların teşhis ve tedavisi konusunda uzmanlaşmışlardır.
  • Bağışıklık sistemi ile ilgili nörolojik bozuklukların yönetimine odaklanırlar.
 8. Nöroonkoloji:

  • Beyin ve sinir sistemi tümörlerinin teşhis ve tedavisi ile ilgilenirler.
  • Radyoterapi, kemoterapi ve cerrahi müdahalelerin koordinasyonunu sağlarlar.
 9. Nöropediyatri:

  • Çocuklarda görülen nörolojik bozuklukları teşhis ve tedavi ederler.
  • Gelişimsel gecikme, epilepsi, otizm spektrum bozukluğu gibi çocukluk çağı nörolojik hastalıklarıyla ilgilenirler.
 10. Bağlantısal Nöroloji:

  • Sinir sistemi hastalıklarıyla diğer tıbbi disiplinler arasında köprü görevi görürler.
  • Endokrin sistem, kardiyoloji, hematoloji gibi diğer branşlarla koordinasyon içinde çalışırlar.
Scroll to Top
Scroll to Top