Psikiyatri

Psikiyatri, zihinsel sağlık ve duygusal iyilik hali üzerine odaklanan bir tıbbi uzmanlık dalıdır. Psikiyatristler, bireylerin zihinsel sağlıklarıyla ilgili çeşitli rahatsızlıkların tanısını koyarlar ve tedavi planları geliştirirler.

 1. Depresyon ve Duygudurum Bozuklukları:

  • Majör depresyon, bipolar bozukluk, distimi gibi duygudurum bozukluklarının tanı ve tedavisi.
 2. Anksiyete Bozuklukları:

  • Genel anksiyete bozukluğu, panik bozukluk, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) gibi anksiyete rahatsızlıkları.
 3. Şizofreni ve Psikotik Bozukluklar:

  • Gerçeklikten kopma, sanrılar, halüsinasyonlar gibi semptomları olan psikotik bozuklukların teşhisi ve tedavisi.
 4. Kişilik Bozuklukları:

  • Borderline kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu gibi kişilik yapılarındaki bozuklukların değerlendirilmesi ve yönetimi.
 5. Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB):

  • Tekrarlayan düşünceler (obsesyonlar) ve bu düşünceleri engellemek için yapılan tekrarlayan davranışlar (kompulsiyonlar) ile karakterize obsesif-kompulsif bozukluğun tedavisi.
 6. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB):

  • Travmatik olaylara maruz kalan bireylerde ortaya çıkan stres belirtilerinin yönetimi.
 7. Yeme Bozuklukları:

  • Anoreksiya nervoza, bulimia nervoza, bing eating disorder gibi yeme bozukluklarının teşhisi ve tedavisi.
 8. Uyku Bozuklukları:

  • İnsomni, uyku apnesi, narkolepsi gibi uyku bozukluklarının değerlendirilmesi ve yönetimi.
 9. Bağımlılık ve Madde Kullanım Bozuklukları:

  • Alkol bağımlılığı, madde kullanım bozuklukları, tütün bağımlılığı gibi durumların tedavisi ve rehabilitasyonu.
 10. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi:

  • Çocuklarda ve ergenlerde görülen zihinsel sağlık sorunlarının değerlendirilmesi ve tedavisi.
 11. Cinsel Sağlık Sorunları:

  • Cinsel işlev bozuklukları, cinsel kimlik ve oryantasyonla ilgili sorunlar, cinsel travma sonrası sorunların tedavisi.
 12. Yaşlı Psikiyatrisi (Gerontopsikiyatri):

  • Yaşlı bireylerde görülen demans, depresyon, anksiyete gibi zihinsel sağlık sorunlarının değerlendirilmesi ve tedavisi.
 13. Aile ve İlişki Sorunları:

  • Aile içi iletişim sorunları, ilişki problemleri, evlilik terapisi gibi alanlarda danışmanlık ve tedavi.
 14. İnternet Bağımlılığı ve Teknolojiyle İlgili Sorunlar:

  • İnternet bağımlılığı, oyun bağımlılığı gibi teknoloji kullanımına bağlı sorunların değerlendirilmesi ve tedavisi.
 15. Kronik Ağrı ve Somatizasyon Bozuklukları:

  • Kronik ağrı durumları, somatizasyon bozukluğu gibi fiziksel semptomlarla ilişkili zihinsel sağlık sorunları.
Scroll to Top
Scroll to Top