Anestezi ve Reanimasyon

Hastanın ameliyat öncesinden ameliyat sonrasına kadar tansiyon, nabız ve nefes gibi değerlerini kontrol etmekle görevli olan birime “anestezi ve reanimasyon” adı verilmektedir. Bu birim, genellikle kısaca “anestezi” olarak bilinir ve reanimasyon koluyla birlikte, temelde hastanın hayata geri döndürülmesini amaçlar. Reanimasyon, durmuş olan solunum ya da dolaşım sistemini yeniden işlevsel ve canlı hale getirmek amacıyla yapılan bir işlemdir. Bu işlem, ameliyat öncesinde, sırasında veya sonrasında gelişen komplikasyonları önlemek ve hastanın sağlığını korumak açısından büyük öneme sahiptir.

Anestezi ve reanimasyon birimi, ameliyat sürecinin her aşamasında görev almaktadır ve aşağıdaki görev kapsamına sahiptir:

 1. Ameliyat gerçekleşmeden önce hastanın ve yakınlarının anestezi işlemi hakkında bilgilendirilmesi ve hazırlanması sağlanır. Bu süreçte hastaya olası komplikasyonlar ve uygulanabilecek anestezi seçenekleri hakkında bilgi verilir.

 2. Ameliyathaneye taşınan hastaya uygun anestezi verilir ve hastanın ameliyat sırasındaki ağrıyı en az seviyede hissetmesi için çeşitli anestezi yöntemleriyle uyutulur. Bu sırada anestezi uzmanı tarafından belirlenen dozajda ilaçlar kullanılır.

 3. Anestezi ve reanimasyon birimi, ameliyat sırasında hastanın uygun duruşa getirilmesine yardımcı olur.

 4. Ameliyat süresince hastanın damar ve hava yolunun açık olmasını sağlar.

 5. Ameliyat sırasında diğer hekimler cerrahi işlemleri gerçekleştirirken, anestezi ve reanimasyon birimi hastanın nabız, tansiyon gibi hayati fonksiyonlarını kontrol eder.

 6. Ameliyat sırasında hastanın kan, ısı ve sıvı kaybını önler.

 7. Anestezi ve reanimasyon birimi, hastanın anestezi başlangıcından bitişine kadar fizyolojik değerlerini takip eder ve kayıtlarını tutar.

 8. Ameliyat sonunda anestezinin sonlandırılması ve hastanın odasına yönlendirilmesinde görev alır.

 9. Uyandırılan hastaların kalp, solunum, şuur durumu ve olası komplikasyon durumları açısından değerlendirilmesini sağlar.

 10. Kalp ve solunum durması durumlarında solunum tüpü takarak hastaya tıbbi müdahale uygular.

 11. Durumu ağır ve kritik olan hastaların yoğun bakım ünitesinde takip edilmesi ve tedavisi konusunda önemli bir rol oynar.

 12. Anestezi ve reanimasyon birimi, gerekli durumlarda ilgili doktorlarla iş birliği içinde çalışır.

Scroll to Top
Scroll to Top